Milieuvorming en -educatie >>

Website van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie met veel nuttige informatie en publicaties.


Milieuzorg op School >>

Milieuzorg Op School (MOS) is een milieuzorgproject van de Vlaamse overheid voor kleuter-, basis- en secundaire scholen. Er wordt gewerkt rond 5 thema's (water, afvalpreventie, natuur, mobiliteit en energie).


Natuureducatieve centra >>

De Vlaamse natuureducatieve centra hebben een educatief aanbod voor scholen, organiseren activiteiten en tentoonstellingen, beschikken over tal van publicaties en stellen vaak ook uitleenbare materialen ter beschikking.


NME blogspot >>

Blog met het gevarieerde en ruime aanbod aan interessante websites en leuke NME-weetjes.


Vlaamse Milieumaatschappij/spelen en leren >>

De Vlaamse Milieumaatschappij stelt een aantal milieu-educatieve publicaties ter beschikking, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen.

De Watergroep >>

De Watergroep heeft een educatief aanbod voor scholen.


Xard >>

Protos en WWF ontwikkelden een specifiek lessenpakket rond water en is geschikt voor o.a. leerlingen uit het secundair technisch en beroepsonderwijs. Het geeft jongeren inzicht in de lokale en globale waterproblematiek. Op de site kan je kennismaken met het pakket en vind je actueel nieuws rond de waterproblematiek.


Droppie Water >>

Droppie laat de kinderen op een speelse manier kennismaken met water. De kinderen ervaren vanuit verschillende invalshoeken wat water voor hen betekent. Voor het basisonderwijs.


Scheldelessen >>

Een lessensite met uitgewerkte lessen over de Schelde. Je ontdekt de rivier door op de kaart te klikken of door een thema te kiezen. Voor tweede en derde graad basisonderwijs.


Picaro >>

De picaro is een binnenvaartschip. Op de website van de eigenaars van deze spits staat heel wat informatie over de binnenscheepvaart. Je vindt er een antwoord op de meest gestelde vragen i.v.m. binnenscheepvaart, de huidige positie van het schip, informatie over andere scheepstypes, de soorten ladingen, de scheepshond, het leven aan boord en een korte geschiedenis van de binnenscheepvaart.
Voor derde graad basisonderwijs.


Protos >>

Met zijn educatief en sensibiliserend aanbod nodigt PROTOS je uit om de wereld eens te bekijken vanuit het thema ‘water’.


Rode Kruis Vlaanderen >>

Rode Kruis-Vlaanderen maakte een lespakket over overstromingen voor de derde graad lager onderwijs. Via leuke opdrachtjes en informatieve teksten ontdekken leerlingen stapsgewijs meer over overstromingen, de verschillende oorzaken en de gevolgen voor de bevolking en zijn omgeving. Het lespakket gaat ook in op het belang van hulpverlening bij overstromingen: rampenpreventie en -paraatheid, noodhulp en heropbouw.


11.11.11 >>

Het educatief aanbod van 11.11.11 voor basis- en secundair onderwijs focust vooral op het thema klimaat.


Biodiversiteit in de klas >>

Educatieve website met informatie over biodiversiteit, maar ook interactieve toepassingen, filmpjes, artikels, opdrachten en publicaties.