Raadpleeg het Natuurrapport 2020 van het INBO

In het Natuurrapport van het INBO 2020 komt de biodiversiteit en haar weerbaarheid in Vlaanderen uitgebreid aan bod. Er is nood aan een transformatieve verandering. Dat betekent dat de druk op de biodiversiteit in Vlaanderen aan de bron moet aangepakt worden. We mogen niet meer enkel achteraf de schade beperken. Daarnaast moeten de bestaande natuurgebieden in Vlaanderen én Europa goed beheerd blijven en is er nood aan natuurherstel, op kleine en grote schaal.

Hoe vlinders het hoofd koel houden

De voorbije zomers illustreerden dat vlinders in tijden van klimaatverandering niet alleen moeten omgaan met een toename van de gemiddelde temperatuur, maar nog meer met steeds vaker voorkomende weersextremen: van langdurige droogtes tot hittegolven. Brits onderzoek brengt grote verschillen op vlak van temperatuurbuffering aan het licht: de ene soort is er beter in dan de andere. En dat kan gevolgen hebben voor de overlevingskansen van die vlinders. (bron: 02/11/2020 | Natuurpunt.be)

150.000 stuks afval: WUR analyseert grootste hoeveelheid plastic rivierafval ooit

Flesjes, dopjes, touwen, etensverpakkingen: rivieren dragen allerlei soorten afval met zich mee. In een omvangrijk onderzoek van Wageningen University & Research en Stichting De Noordzee verzamelden en analyseerden vrijwilligers meer dan 150.000 stuks afval langs de Maas en de Rijn. Onderzoekers krijgen zo meer inzicht in de herkomst en spreiding van plastic afval in rivieren.

Word Riverdipper! Monitor het oppervlaktewater in jouw buurt

Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en België slaan de handen in elkaar om gericht een aantal aandachtchemicaliën en fosfaat in kaart te brengen in oppervlaktewateren die uiteindelijk afstromen naar de Noordzee. De burger krijgt een belangrijke plek in het project: RiverDip is het platform waar de burger alle middelen aangeboden krijgt om actief mee te helpen bij het monitoren van de rivieren en kanalen en ze zo te beschermen tegen polluenten en chemicaliën, waaronder bepaalde medicijnen en antibiotica. Iedereen kan RiverDip vrijwilliger worden en langs de waterlopen op pad gaan om een waterstaal te nemen en daarin het fosfaatgehalte meten. Hoe meer RiverDippers, hoe beter. De Milieuboot doet alvast mee!

Fysisch- chemische waterkwaliteit van onze Vlaamse Waterlopen in 2019

Het rapport van VMM geeft een beoordeling van de kwaliteitstoestand van de Vlaamse oppervlaktewateren in 2019 en de evolutie van de waterkwaliteit sinds 2007 aan de hand van meetresultaten voor fysisch-chemische parameters. Voor sommige parameters wordt een lichte vooruitgang geboekt, voor andere een lichte achteruitgang. De droogte van de afgelopen jaren voorkomt mee een verdere verbetering van de waterkwaliteit. De waterkwaliteit is nog ver verwijderd van de goede ecologische toestand die vooropgesteld wordt in de Europese en Vlaamse doelstellingen. Voor totaal fosfor bijvoorbeeld voldoet nog steeds minder dan 10% van de waterlichamen aan de norm.

Zuhal Demir herstelt stuifduinen aan de kust

De natuurherstelwerken in 'de Sahara' aan onze kust zijn gestart. De bovenlagen worden verwijderd. Vlaams minister Zuhal Demir ploegde de eerste stukken om. Door het zand terug vrij spel te geven, zullen de duinen sterker worden en dus betere bescherming bieden tegen de zeespiegelstijging. Stuifduinen worden, in tegenstelling tot de embryonale duintjes op het strand, minder veerkrachtig door plantengroei. De Westhoek is nog een van de weinige plaatsen aan de kust met stuifduinen.

 < 1  2  3  4  5  6  7  >

 • Najaar 2021

 • Leie
  Kanaal Roeselare-Leie

 • Voorjaar 2022

 • Kanaal Gent-Terneuzen
  Havengebied Gent
  Ringvaart om Gent
  Afleidingskanaal van de Leie
  Kanaal Gent-Oostende
  Boudewijnkanaal
  IJzer

 • De Milieuboot - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 -