De Milieuboot speelt een maatschappelijk relevante rol op vlak van het duurzaam en integraal waterbeheer van de Vlaamse rivieren en kanalen, duurzame ontwikkeling en biodiversiteit.

Een belangrijk streefdoel is jongeren en volwassenen via informatie, educatie en sensibilisatie een beter inzicht te geven in de milieuproblematiek en de natuurontwikkeling in en rond water en waterlopen. Zo kan een mentaliteit van zorg en erkenning van de eigen leefomgeving versterkt worden.

De Educatieve Milieuboottochten zijn het belangrijkste project om die opdracht concreet gestalte te geven. Jaarlijks varen meer dan 10 000 jongeren en volwassenen uit heel Vlaanderen met de milieuboot mee.

In opdracht van of in samenwerking met een provincie, een gemeente, een organisatie, een vereniging of school werkt De Milieuboot een 'programma op maat' uit over water, waterlopen en natte natuur: een educatief project, een vorming, een voordracht, een workshop, een animatie...

De Milieuboot organiseert in samenwerking met andere organisaties, provincie- en gemeentebesturen, overheidsdiensten ook studie- en ontmoetingsdagen rond milieu- en natuurgerelateerde thema's.

De Milieuboot kan terugzien op meer dan 25 jaar ervaring! Een gemotiveerd en ervaren team leidt alles in goede banen!

De werking van De Milieuboot wordt voor een belangrijk gedeelte gesteund door de Vlaamse overheid, Departement Omgeving.

>> Kort jaarverslag 2022

De Milieuboot helpt volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties (VN) rechtstreeks of onrechtstreeks te realiseren: