In het informatiecentrum vind je publicaties en tijdschriften over water en waterlopen, natte natuur, integraal waterbeheer, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling en natuur- en milieueducatie over deze thema's.
De publicaties kan je enkel ter plaatse inkijken.
De bibliotheek is na afspraak toegankelijk van maandag tot vrijdag van 9u tot 16.30u.
Ook elektronisch is veel informatie beschikbaar.

De Gheeststraat 16
9300 Aalst
Tel. 053 72 94 20
Ga naar Googlemaps voor een routebeschrijving.