MOS ondersteunt basis- en secundaire scholen om van de school een milieuvriendelijke en duurzame leeromgeving te maken. Kleuters en leerlingen leren om duurzame keuzes te maken voor de planeet.
Een duurzame toekomst voor onze planeet begint bij het maken van bewuste keuzes, door ieder van ons. Scholen die hierop inzetten, kunnen zich profileren als MOS-school.
MOS bevestigt jongeren, scholen en hun partners in hun engagement en biedt scholen mogelijkheden om het eigen engagement te verdiepen in hun onderwijsbeleid en -praktijk.
Scholen kunnen zich registreren op de 'groene kaart' en zo deel uitmaken van een groeiende maatschappelijke beweging van 'duurzame scholen, straffe scholen'.

MOS legt naast de klassieke thema’s van water, afvalpreventie, mobiliteit, energie en natuur voortaan ook de focus op duurzaamheidsthema’s zoals klimaat, biodiversiteit en duurzame voeding. Er is ook aandacht voor netwerken, uitwisselingen en internationalisering. Het MOS-programma biedt scholen meer mogelijkheden om het eigen engagement uit te diepen in de lespraktijk, samen met leerlingen, met de hele schoolgemeenschap en met de ruimere omgeving.
MOS valt onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Het Departement LNE coördineert de MOS-werking in samenwerking met de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het project Educatieve Milieuboottochten is opgenomen als MOS-schakel voor het thema water.
Voor de verplaatsing van en naar de milieuboot kan je via MOS een gratis MOS-bus- en trampas verkrijgen.

Meer info >>