Op schooldagen zijn de Educatieve Milieuboottochten in de eerste plaats bedoeld voor:


  • de derde graad van het lager onderwijs
  • de eerste graad van het secundair onderwijs
  • studenten lerarenopleiding

Als er voldoende plaats is, is ook de 2de graad lager onderwijs van harte welkom.
We passen het programma telkens aan de leeftijd en de voorkennis van de leerlingen aan.

Om een tocht met de milieuboot beter te kunnen kaderen binnen uw programma, vindt u hierbij enkele vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen terug waaraan een Educatieve Milieuboottocht bijdraagt.


  • voor het lager onderwijs aan verschillende eindtermen Wereldoriëntatie en de leergebiedoverschrijdende eindtermen Leren leren
  • voor het buitengewoon lager onderwijs aan verschillende ontwikkelingsdoelen Wereldoriëntatie
  • voor de eerste graad van het secundair onderwijs o.a. aan de competenties inzake duurzaamheid (A-stroom, B-stroom), de competenties inzake exacte wetenschappen en technologie (A-stroom, B-stroom) en de burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleving (A-stroom, B-stroom).
  • voor het buitengewoon secundair onderwijs aan verschillende ontwikkelingsdoelen Milieueducatie


Voor studenten aan de lerarenopleiding kan een aangepast programma gegeven worden dat wij vooraf met u bespreken of zij volgen het programma samen met leerlingen van het lager of secundair onderwijs.

Leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs kunnen gebruik maken van de milieuboot om onderzoek uit te voeren op de waterloop in hun buurt in het kader van de geïntegreerde proef, de onderzoekscompetenties of een project voor de richting STEM.
Voor meer info contacteer ons op het nr. 053 72 94 20 of via .