150.000 stuks afval: WUR analyseert grootste hoeveelheid plastic rivierafval ooit

Flesjes, dopjes, touwen, etensverpakkingen: rivieren dragen allerlei soorten afval met zich mee. In een omvangrijk onderzoek van Wageningen University & Research en Stichting De Noordzee verzamelden en analyseerden vrijwilligers meer dan 150.000 stuks afval langs de Maas en de Rijn. Onderzoekers krijgen zo meer inzicht in de herkomst en spreiding van plastic afval in rivieren.

Word Riverdipper! Monitor het oppervlaktewater in jouw buurt

Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en België slaan de handen in elkaar om gericht een aantal aandachtchemicaliën en fosfaat in kaart te brengen in oppervlaktewateren die uiteindelijk afstromen naar de Noordzee. De burger krijgt een belangrijke plek in het project: RiverDip is het platform waar de burger alle middelen aangeboden krijgt om actief mee te helpen bij het monitoren van de rivieren en kanalen en ze zo te beschermen tegen polluenten en chemicaliën, waaronder bepaalde medicijnen en antibiotica. Iedereen kan RiverDip vrijwilliger worden en langs de waterlopen op pad gaan om een waterstaal te nemen en daarin het fosfaatgehalte meten. Hoe meer RiverDippers, hoe beter. De Milieuboot doet alvast mee!

16 maart 2021 - Inspiratiedag 'Over dreigende droogte en waardevol water'

De voorbije drie jaar kregen we in Vlaanderen te maken met langdurige droogte en watertekort. Op 21 april organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. De Waterkant een inspirerende studiedag over deze uitdaging. Wat leren de klimaatvoorspellingen en studies ons? Welke maatregelen kan je als water- of natuurbeheerder, gemeente of landbouwer nemen om de impact van droogte te milderen? Zijn er mogelijkheden om water in grote hoeveelheden beschikbaar te hebben om droge periodes te overbruggen? Wat is de ambitie van de Provincie op het vlak van droogte? En hoe pakt Nederland dit aan? In de voormiddag volg je een algemeen programma, in de namiddag kan je kiezen uit interactieve lezingen.

Fysisch- chemische waterkwaliteit van onze Vlaamse Waterlopen in 2019

Het rapport van VMM geeft een beoordeling van de kwaliteitstoestand van de Vlaamse oppervlaktewateren in 2019 en de evolutie van de waterkwaliteit sinds 2007 aan de hand van meetresultaten voor fysisch-chemische parameters. Voor sommige parameters wordt een lichte vooruitgang geboekt, voor andere een lichte achteruitgang. De droogte van de afgelopen jaren voorkomt mee een verdere verbetering van de waterkwaliteit. De waterkwaliteit is nog ver verwijderd van de goede ecologische toestand die vooropgesteld wordt in de Europese en Vlaamse doelstellingen. Voor totaal fosfor bijvoorbeeld voldoet nog steeds minder dan 10% van de waterlichamen aan de norm.

Zuhal Demir herstelt stuifduinen aan de kust

De natuurherstelwerken in 'de Sahara' aan onze kust zijn gestart. De bovenlagen worden verwijderd. Vlaams minister Zuhal Demir ploegde de eerste stukken om. Door het zand terug vrij spel te geven, zullen de duinen sterker worden en dus betere bescherming bieden tegen de zeespiegelstijging. Stuifduinen worden, in tegenstelling tot de embryonale duintjes op het strand, minder veerkrachtig door plantengroei. De Westhoek is nog een van de weinige plaatsen aan de kust met stuifduinen.

Overstromingsgebied in Willebroek krijgt voortaan natuurlijke invulling

Op voorstel van minister Zuhal Demir stelde de Vlaamse regering vrijdag het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Bovenzanden in Willebroek definitief vast. Deze wijziging van het gewestplan maakt er de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GGG) mogelijk. Zo krijgt de Rupel er voortaan vrij spel, weliswaar binnen een veilige ringdijk. Het ingesloten gebied kan zich zo ontwikkelen tot één grote, natuurlijke spons.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >

 • Najaar 2020

 • Dender
  Zeeschelde

 • Voorjaar 2021

 • Zeeschelde
  Ringvaart om Gent
  Gentse binnenwateren
  Boven-Schelde
  Kanaal Bossuit-Kortrijk

 • De Milieuboot - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 -