Update Covid-19

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die genomen werden door de federale overheid op donderdag 12 maart 2020 om de verspreiding van het coronavirus Covid 19 in te dijken, zijn wij genoodzaakt de Educatieve Milieuboottochten op week- en weekenddagen vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april te annuleren. De betrokken deelnemers worden per mail verwittigd.

De tochten na de Paasvakantie, vanaf maandag 20 april tot en met vrijdag 5 juni, gaan tot nader order door. Het spreekt voor zich dat wij de richtlijnen van de overheid nauwkeurig opvolgen. Indien de situatie verandert voor wat betreft de tochten na de Paasvakantie, hoort u dat van ons.

De Waterstand - provincie Oost-Vlaanderen | maart 2020

Lees meer over de werken aan waterlopen die de provincie subsidieert in 2020, een nieuwe verbindingswaterloop in Gent, de eerste digitale atlas onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, een nieuw bufferbekken in Wetteren en de inspiratiedag over droogte op 21 april.

Studie- & belevingsdag 'Sigmaproject Dijlemonding en de klimaatverandering' - UITGESTELD

Met terreinbezoeken aan de huidige en toekomstige Sigmaprojecten ‘Dijlemonding’ in het Rivierenland rond Mechelen en Willebroek: een stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen. Varen door Mechelen en een bezoek aan het natuurgebied Den Battelaer.
Een initiatief van Grenzeloze Schelde in samenwerking met Natuurpunt.

21 april - Inspiratiedag 'Over dreigende droogte en waardevol water' - UITGESTELD

De voorbije drie jaar kregen we in Vlaanderen te maken met langdurige droogte en watertekort. Op 21 april organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. De Waterkant een inspirerende studiedag over deze uitdaging. Wat leren de klimaatvoorspellingen en studies ons? Welke maatregelen kan je als water- of natuurbeheerder, gemeente of landbouwer nemen om de impact van droogte te milderen? Zijn er mogelijkheden om water in grote hoeveelheden beschikbaar te hebben om droge periodes te overbruggen? Wat is de ambitie van de Provincie op het vlak van droogte? En hoe pakt Nederland dit aan? In de voormiddag volg je een algemeen programma, in de namiddag kan je kiezen uit interactieve lezingen.

Milieuboot Nieuwsbrief | februari 2020!

Lees meer over de otter in Vlaanderen, hoe Aquafin vervuild slib gedeeltelijk omzet in slimme brandstof en hoe Vlaanderen waterschaarste aanpakt bij langdurige droogte. Kom daarnaast alles te weten over Teach for SDG’S, de inspiratiegids voor scholen, over de Brusselse Waterdagen en over de educatieve Milieuboottochten in Limburg, Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Grootste groene-waterstoffabriek van Benelux komt in Oostende

In de haven van Oostende komt over vijf jaar mogelijk een fabriek die groene waterstof produceert op basis van de groene stroom die geproduceerd wordt door de windmolenparken in de Noordzee. De waterstof kan daarna gebruikt worden om opnieuw stroom op te wekken of om voertuigen te laten rijden. Het project gaat nu in een studiefase.

1  2  3  4  5  >

  • De Milieuboot - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 -