Natuurpunt partner in nieuwe Green deal Klimaatbestendige Omgeving

Om onze leefomgeving robuuster te maken tegen de invloeden van het veranderende klimaat lanceren het Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij de ‘Green Deal Klimaatbestendige Omgeving’. Ze doen dit samen met 14 andere partners waaronder Natuurpunt en BBL, maar ook spelers uit de bouwsector. Natuurpunt zal in deze Green Deal trekker zijn van de focusgroep rond sponssteden.

Dit was 2023 voor onze vissen!

Wereldwijd gaat het niet goed met de biodiversiteit in het zoetwatergebied en in de zee. Vissen zijn al sinds de oudheid met mensen verbonden, toch weten we nog relatief weinig van wat er onder water met deze dieren gebeurt. Onder de waterspiegel gaat een verborgen wereld schuil. Hoe zag 2023 eruit voor de soortgroep vissen en de vissenliefhebbers?

Hoe de aanslepende vernieuwing van oude stuwen het overstromingsgevaar rond de Dender verhoogt

Begin 2024 en de mensen rond de Dender houden hun hart opnieuw vast voor overstromingen. Het valt nog af te wachten of de schade zo groot wordt als de overstromingen in 2010, toen de streek rond de Dender in Oost-Vlaanderen het zwaar te verduren kreeg. De vraag stelt zich of de stokoude, negentiende-eeuwse stuwen en sluizen de toestand nog verergeren. Tegen 2020 zouden zeven stuwen in Vlaanderen vernieuwd worden, maar nog geen enkele is gemoderniseerd. Op de Dender in Wallonië daarentegen zijn alle stuwencomplexen intussen aangepakt, waardoor het Waalse Gewest dubbel zoveel water kan afvoeren naar Vlaanderen. (Bron: VRT NWS | 03-01-2024)

De Waterstand - provincie Oost-Vlaanderen | december 2023

In deze nieuwsbrief lees je onder andere over de acties van de Provincie tegen de wateroverlast in november, de nieuwe regelbare en vismigreerbare stuw op de Damsloot, de plannen voor de bouw van een nieuw noodgemaal in Zelzate.

Je gift goed gebruikt: werken aan de milieuboot

Tijdens de winter vaart de milieuboot niet uit, maar er is toch heel wat activiteit bij ons. Onze educatieve medewerkers zijn volop bezig met de voorbereiding van het volgende seizoen. We maken nieuw educatief materiaal, plannen de vaarroutes, organiseren vormingsmomenten voor de lesgevers, ... Ook de technische medewerkers gaan niet in winterslaap. Ze nemen nu de tijd om het schip onder handen te nemen. Herstellen, vernieuwen, verbeteren, ... elke winter pakken we iets aan zodat ons schip in goede conditie blijft en elke keer milieuvriendelijker en duurzamer wordt. Je steun is welkom!
>> Lees meer over de voorbije en geplande werken
>> Doe een gift

Overstromingen in de Zennevallei - Interregionale ontmoeting

Om het begrip van de overstromingen op stroombekkenniveau te bevorderen, grensoverschrijdende uitwisseling te stimuleren, de samenwerking tussen betrokken partners te versterken en de verspreiding van informatie aan te moedigen organiseerden Contrat de Rivière Senne en Coördinatie Zenne-Coordination Senne m.m.v. het Bekkensecretariaat Dijle-Zenne en Leefmilieu Brussel een ochtendlijk terreinbezoek op dinsdag 7 november in Gaesbecq (Ittre), Lembeek en Halle en een presentatie- en uitwisselingsdag op dinsdag 21 november (in het Théâtre du Gymnase - Cultureel centrum van Tubeke).

>> Presentaties en foto's

1  2  3  4  >

 • Voorjaar 2024

 • Albertkanaal
  Kanaal Briegden-Neerharen
  Zuid-Willemsvaart

 • Najaar 2024

 • Dender
  Zeeschelde

 • Voorjaar 2025

 • Zeeschelde
  Gentse binnenwateren
  Boven-Schelde
  Kanaal Bossuit-Kortrijk