Milieuboot Nieuwsbrief - maart 2024

In deze nieuwsbrief lees je onder andere het verhaal van het Albertkanaal, vind je meer info over de nieuwe Green Deal Klimaatbestendige Omgeving en over de Durmevallei, een Sigmaproject volop in ontwikkeling. Veel leesplezier!

De Waterstand - provincie Oost-Vlaanderen | maart 2024

In deze nieuwsbrief lees je onder andere over de werken die de Provincie Oost-Vlaanderen zal uitvoeren in Bazel en in Westrem om de wateroverlast daar aan te pakken. Reserveer alvast het weekend van 23-24 maart, dan organiseert de Provincie geleide bezoeken aan de overstromingsgebieden in Kruisem, Moortsele, Kleit en Sint-Niklaas.

Provincie Oost-Vlaanderen laat je kennismaken met overstromingsgebied

De Provincie Oost-Vlaanderen investeert als waterloopbeheerder elke dag in water. Wist je dat ze 32 gecontroleerde overstromingsgebieden over gans Oost-Vlaanderen beheert? Bij hevige regenval wordt het regenwater er tijdelijk gestockeerd. Wanneer de waterpeilen zakken, lopen de overstromingsgebieden langzaam weer leeg. Tijdens de Week van het Water, van 22 tot 31 maart kan je het overstromingsgebied in Kruisem, Kleit, Moortsele en Sint-Niklaas bezoeken. Deelnemen is gratis. Inschrijven is nodig.

Natuurpunt partner in nieuwe Green deal Klimaatbestendige Omgeving

Om onze leefomgeving robuuster te maken tegen de invloeden van het veranderende klimaat lanceren het Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij de ‘Green Deal Klimaatbestendige Omgeving’. Ze doen dit samen met 14 andere partners waaronder Natuurpunt en BBL, maar ook spelers uit de bouwsector. Natuurpunt zal in deze Green Deal trekker zijn van de focusgroep rond sponssteden.

Dit was 2023 voor onze vissen!

Wereldwijd gaat het niet goed met de biodiversiteit in het zoetwatergebied en in de zee. Vissen zijn al sinds de oudheid met mensen verbonden, toch weten we nog relatief weinig van wat er onder water met deze dieren gebeurt. Onder de waterspiegel gaat een verborgen wereld schuil. Hoe zag 2023 eruit voor de soortgroep vissen en de vissenliefhebbers?

Hoe de aanslepende vernieuwing van oude stuwen het overstromingsgevaar rond de Dender verhoogt

Begin 2024 en de mensen rond de Dender houden hun hart opnieuw vast voor overstromingen. Het valt nog af te wachten of de schade zo groot wordt als de overstromingen in 2010, toen de streek rond de Dender in Oost-Vlaanderen het zwaar te verduren kreeg. De vraag stelt zich of de stokoude, negentiende-eeuwse stuwen en sluizen de toestand nog verergeren. Tegen 2020 zouden zeven stuwen in Vlaanderen vernieuwd worden, maar nog geen enkele is gemoderniseerd. Op de Dender in Wallonië daarentegen zijn alle stuwencomplexen intussen aangepakt, waardoor het Waalse Gewest dubbel zoveel water kan afvoeren naar Vlaanderen. (Bron: VRT NWS | 03-01-2024)

1  2  3  4  5  >

 • Voorjaar 2024

 • Albertkanaal
  Kanaal Briegden-Neerharen
  Zuid-Willemsvaart

 • Najaar 2024

 • Dender
  Zeeschelde

 • Voorjaar 2025

 • Zeeschelde
  Gentse binnenwateren
  Boven-Schelde
  Kanaal Bossuit-Kortrijk