Glipt de aal tussen onze vingers door, of kunnen we hem beter beschermen?

Het palingbestand is sinds de jaren ’60 met meer dan 90% achteruitgegaan omwille van migratiebarrières, achteruitgang van het leefgebied, vervuiling, overbevissing, klimaatverandering en impact van uitheemse soorten. De Vlaamse regering gaat nu maatregelen nemen om palingsterfte tegen te gaan.

Hoe Vlaanderen een buffer kan opwerpen tegen de volgende waterbom

De watersnood in België afgelopen zomer heeft ons stevig met de neus op de feiten gedrukt. Vlaanderen ontsnapte op het nippertje aan rampspoed. Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en WWF roepen de Vlaamse regering op om onze regio dringend klimaatrobuuster in te richten. Ze lijsten meer dan 30 concrete maatregelen op die Vlaanderen op weg zetten richting een veiligere en dus welvarende regio. Rode draad: maak van water opnieuw een centraal aandachtspunt in alle beleidsprocessen en planvorming. En gebruik natuur, bodem en landschap als een kostenefficiënte oplossing. (Bron: Natuurpunt - 06/04/2022)

Milieuboot Nieuwbrief | maart 2022

In deze nieuwsbrief kan je onder andere het verhaal van het Kanaal Gent-Terneuzen lezen, vind je meer info over de Sigmagebieden die je in de Durmevallei kan bezoeken, kom je meer te weten over de actie ‘Natuur in het hart‘ van Natuurpunt en krijg je een overzicht waar de milieuboot vaart in het najaar 2022 en voorjaar 2023. Veel leesplezier!

Publieksmoment krabbensleuf Melsenbeek

Kom op zondagvoormiddag 8 mei een kijkje nemen naar de krabbensleuf die de Provincie geplaatst heeft in de Melsenbeek aan de monding van de Schelde in Merelbeke. Bij een kopje koffie kom je alles te weten over de strijd tegen de Chinese wolhandkrab. Je krijgt ook uitleg over de vissen die voorkomen in de Melsenbeek, over de aanpak van de droogte en over het meten van de waterpeilen in de waterlopen. We sluiten af met een drankje. Interesse? Schrijf dan zeker in, want de plaatsen zijn beperkt. Deelnemen is gratis.

>> Schrijf in

De Waterstand - maart 2022 - Speciale editie ecologie
Vlaamse Waterdagen: 'Hier begint de zee'

In het kader van de Vlaamse Waterdagen organiseert organiseert Coördinatie Zenne van 21 tot 25 maart een aantal animaties voor scholen in de Zennevallei (derde graad LO en eerste graad SO). Waar gaat ons afvalwater naartoe? Wordt het gezuiverd? Heeft het vuil dat in ons afvalwater terechtkomt een impact op het milieu? Wat gebeurt er met vuilnis dat op straat wordt gegooid? Zijn onze riolen verbonden met de zee? Deze vragen worden op een boeiende manier beantwoord in de klas en op de speelplaats.
Scholen uit de Zennevallei kunnen hier inschrijven >>

1  2  3  4  5  >

 • Najaar 2022

 • Kanaal Leuven-Dijle
  Netekanaal
  Nete
  Rupel
  Zeeschelde

 • Voorjaar 2023

 • Kanaal naar Charleroi
  Zeekanaal Brussel-Schelde
  Netekanaal
  Albertkanaal

 • De Milieuboot - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 -