Studie- en belevingsdag:
Sigmaprojecten Zeeschelde & Durme en de klimaatveranderingen

Studie- en belevingsdag op woensdag 17 april 2019 met focus op: klimaatverandering en beveiliging tegen overstromingen, nieuwe waardevolle en toegankelijke natuur langs de getijdenrivieren Zeeschelde en Durme, en attractieve stadsvernieuwing en recreatiemogelijkheden aan de waterkant. Met terreinbezoek aan de Sigmaprojecten tussen Hamme, Waasmunster, Temse, Bornem, Kruibeke en Antwerpen die afgewerkt of in uitvoering zijn en de toekomstige projecten - met de boot, te voet en/of per fiets!

Milieuboot Nieuwsbrief 90 - maart 2019!

Een frisse wind waait door de nieuwsbrief van De Milieuboot met een nieuwe lay-out. We nemen je mee langs het Kanaal naar Charleroi en de Durmevallei. We bespreken hoe ook jij het waterbeleid kan vormgeven en geven je een inkijk in het integraal waterbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen. De milieuboot vaart ook in 2019 uit met educatieve milieuboottochten voor scholen en verenigingen. Misschien vaar jij wel mee?

Nieuwe stuwen in de Scheldemeersen: goed voor mens en natuur

Vier nieuwe waterstuwen in de Scheldemeersen in Wortegem-Petegem moeten zorgen voor het herstel van het natuurlijke waterpeil en de natuur en landbouwgebieden bufferen tegen grote droogtes in de zomer. Bovendien zijn de stuwen zo ontworpen dat vissen er kunnen passeren. Zowel landbouw als natuur zullen kunnen profiteren van de voordelen van een verhoogd waterpeil.

Kans voor trend- en stijlbreuk in Vlaams natuurbeleid

Koen Van den Heuvel (CD&V) staat als opvolger van minister Schauvliege voor een belangrijke uitdaging: hoe creëren we een leefbare toekomst, waarin plaats is voor duurzame landbouw én veerkrachtige natuur? Het antwoord ligt in enkele sleuteldossiers: de betonstop, een groener landbouwbeleid en een betere bescherming van zonevreemde bossen. De klimaatbetogingen maken duidelijk dat de tijd rijp is voor een trendbreuk richting sterker klimaat- en natuurbeleid.

Sign for My Future

Sign for My Future is een burgerinitiatief, uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit in België. Voor de allereerste keer hebben bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, rectoren, wetenschappers, jonge en oudere burgers en Belgische mediabedrijven de rangen gesloten om van alle politici te eisen een moediger en krachtiger klimaatbeleid te voeren.
Door te tekenen op https://signformyfuture.be/nl/, vraag je aan alle politici hun verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van een klimaatbeleid dat de uitdaging aankan en de toekomst van onze kinderen veilig stelt.

Extra ruimte voor natuur en overstromingsbescherming in het Zwin

Maandag 4 februari 2019 was een historische dag voor het natuurreservaat het Zwin. De oude 'Internationale Dijk' werd doorgebroken, waardoor er 120 hectare extra ruimte voor natuur is bijgekomen. De VMM bouwde in het projectgebied een nieuw pompgemaal dat de waterpeilen binnen het gebied beheert.

1  2  3  >

 • Voorjaar 2019

 • Kanaal naar Charleroi
  Zeekanaal Brussel-Schelde
  Netekanaal
  Albertkanaal

 • Najaar 2019

 • Kanaal Dessel-Kwaadmechelen
  Albertkanaal
  Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
  Kanaal Bocholt-Herentals

 • Voorjaar 2020

 • Albertkanaal
  Zuid-Willemsvaart