Milieuboot Nieuwbrief | juli 2020

In deze nieuwsbrief lees je meer over de nieuwe Sigmawerken die gestart zijn in de Durmevallei, over hoe Vlaanderen de droogte aanpakt en wat je zelf als burger kan doen. Je vindt er onder andere ook info over de waterbeleidsnota 2020-2025 en over de milieuboottochten die in het najaar 2020 en het voorjaar 2021 plaatsvinden.

Hoera voor onze ijsvogels, otters en vissen: EU-waterwetgeving wordt niet afgezwakt

Een buitengewone week voor onze Europese rivieren, meren en moerassen! De Europese Commissie heeft maandag aangekondigd dat één van de meest ambitieuze stukken milieuwetgeving, de Europese kaderrichtlijn Water (KRW), niet zal worden gewijzigd of aangepast. (bron: 23/06/2020 | natuurpunt.be)

Strijden tegen de droogte in Vlaanderen: de natuur als bondgenoot

Verdroging en waterschaarste: nog niet zo lang geleden leek het hoofdzakelijk een probleem voor het behoud van bijzondere natuurwaarden in Vlaanderen. Anno 2020, drie opeenvolgende kurkdroge jaren met sneuvelende records verder, is het meer dan duidelijk dat droogte een enorme impact heeft op onze samenleving. Niet alleen de natuur gaat pijlsnel achteruit, ook de landbouw komt danig in de knel, continue watervoorziening voor alle Vlamingen wordt onzekerder en door de daling van de waterstand warmt het dichtbevolkte Vlaanderen steeds sneller op. (bron: 17/06/2020 | natuurpunt.be)

Opmars plastic nurdles

Onze waterlopen raken steeds vaker vervuild door kleine plastic korrels of 'nurdles'. Deze dienen als grondstof voor allerlei producten. Bij het laden en lossen gaan er regelmatig kleine of grotere hoeveelheden nurdles verloren die in het milieu kunnen terechtkomen. Eenmaal in het water of op de oever zijn ze heel moeilijk op te ruimen. (bron: 06/2020 | VMM nieuwsbrief)

Worden de droge, warme zomers de Noordse witsnuitlibel fataal?

Het aantal vindplaatsen van de Noordse witsnuitlibel is de afgelopen jaren dramatisch achteruit gegaan. Omdat de soort al vrij vroeg op het jaar vliegt, kunnen recente waarnemingen uit 2020 ons alvast een indicatie geven over de impact die de twee hete zomers op deze libel heeft gehad.

Update Covid-19 | 15 mei 2020

In kader van de maatregelen van de nationale veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te dijken én mede op vraag van de ingeschreven scholen moeten wij ook de Educatieve Milieuboottochten op week- en weekenddagen van 14 mei tot 5 juni annuleren. Alle deelnemers zijn persoonlijk via mail verwittigd. We hopen iedereen in de toekomst terug te mogen verwelkomen aan boord van de milieuboot!

 < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

 • Najaar 2020

 • Dender
  Zeeschelde

 • Voorjaar 2021

 • Zeeschelde
  Ringvaart om Gent
  Gentse binnenwateren
  Boven-Schelde
  Kanaal Bossuit-Kortrijk

 • De Milieuboot - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 -