Duurzaam Educatiepunt >>

Duurzaam Educatiepunt, het expertisecentrum rond duurzaamheidseducatie van de Vlaamse overheid


Natuuracademie >>

Bij Natuuracademie kan je terecht voor ontmoeting, vorming en cocreatieve trajecten over natuur, klimaat en milieu, duurzame ontwikkeling en stilte over heel Vlaanderen.


Agentschap voor Natuur en Bos >>

ANB, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.


Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek >>

Het INBO is het onafhankelijk onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid dat via toegepast wetenschappelijk onderzoek, data- en kennisontsluiting het biodiversiteitsbeleid en -beheer onderbouwt en evalueert.


Regionale Landschappen in Vlaanderen >>


Leefmilieu - federale overheid >>

Portaalsite van de federale overheid met o.a. informatie over biodiversiteit, natuur en klimaatverandering


Big Jump >>

Spring mee voor proper water


Belgische Soortenlijst >>

De Belgische Soortenlijst heeft tot doel om alle soorten op te lijsten die in België voorkomen: dieren, planten, schimmels.


WWF >>

WWF is een internationale organisatie die oplossingen aanreikt om de natuur wereldwijd te beschermen en te herstellen. De organisatie leidt projecten in meer dan 100 landen. Op de website vind je educatief materiaal voor basis en secundair onderwijs.