Aquafin >>

Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij Aquafin NV maakt versneld werk om in Vlaanderen de bovengemeentelijke rioleringsinfrastructuur uit te bouwen.


Water-link >>

Water-link is de koepel waaronder de waterbedrijven AWW en TMVW structureel samenwerken.


De Watergroep >>

De Watergroep levert drinkwater in 170 Vlaamse gemeenten, verdeeld over West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.


Pidpa >>

Het waterbedrijf Pidpa verzorgt de watervoorziening in de provincie Antwerpen.


De Watertoets >>

De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem.


Waterloket Vlaanderen >>

Het Vlaams informatiepunt over duurzaam omgaan met water


Aquaflanders >>

Het overlegplatform Aquaflanders verenigt de Vlaamse publieke waterbedrijven. Je kan er terecht voor al je vragen over de volledige waterketen, van drinkwater tot afvalwater


Binnenvaart >>

De binnenvaart is de milieuvriendelijke vervoersmodus van de toekomst; de troeven van de waterweg