Aquafin >>

Aquafin NV zuivert het huishoudelijke afvalwater van de Vlaamse gezinnen. Tegelijk gebruiken ze hun kennis van de watercyclus om oplossingen voor te stellen voor wateroverlast en droogte.


Water-link >>

Water-link zorgt voor de drinkwaterlevering en afvalwaterverwerking (rio-link) van circa 500.000 mensen in de provincie Antwerpen.


De Watergroep >>

De Watergroep levert drinkwater in 170 Vlaamse gemeenten, verdeeld over West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.


Pidpa >>

Het waterbedrijf Pidpa verzorgt de watervoorziening in de provincie Antwerpen.


De Watertoets >>

De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem.


Waterloket Vlaanderen >>

Het Vlaams informatiepunt over duurzaam omgaan met water.


Aquaflanders >>

Als federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders verdedigt AquaFlanders de belangen van hun leden, werken ze aan een gestroomlijnd en modern waterbeheer en willen ze Vlaanderen informeren en sensibiliseren rond duurzaam watergebruik.